Book Now
บริการจัดงานประชุมและงานต่างๆ

เดอะ มันตรินี เชียงราย บริการจัดงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงฉลองสำหรับโอกาสพิเศษ งานหมั้นและงานแต่งงานในรูปแบบไทย ล้านนา และตะวันตก พร้อมด้วยอุปกรณ์ และทีมงานมืออาชีพที่จะทำให้ทุกงานของคุณเป็นที่น่าประทับใจ

ห้องประชุม 2 ห้อง:                                                                                                                                                                                ห้องมันตรินี : 10 – 30 ท่าน                                                                                                                                                      ห้อง M Grand : 50-150 ท่าน

ระบบเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ

  • ระบบเสียง
  • ไมโครโฟน
  • โปรเจคเตอร์ DLP / LCD
  • จอภาพขนาด 100” /120” และ 150”
  • เครื่องบันทึกภาพและเสียง
  • คาราโอเกะ
  • อินเตอร์เน็ต
  • ไวท์บอร์ด / Flip Chart
  • กระดาษและเครื่องเขียน